Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Huoltopoint Oy (2657950-8)

REKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Tuomo Juvakka
Puhelin +358 40 5959463
myynti(a)varustepalvelu.fi

REKISTERIN NIMI
Keski-Suomen Varustepalvelu asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Keski-Suomen Varustepalvelun asiakkaaksi tai ilmoittaa yhteystietonsa jotakin muuta kautta Keski-Suomen Varustepalvelun asiakas- ja markkinointirekisteriin. Asiakasta tai potentiaalista asiakasta koskevia tietoja saadaan esimerkiksi tapaamisessa ja Keski-Suomen Varustepalvelun -verkkosivujen lomakkeiden kautta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, yrityksen osoitetiedot sekä toimitettujen tilausten tiedot ja tilausten seurantatiedot.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoje käsittelyn takoitus on asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi potentiaalisille asiakkaille. Henkilötietoja käytetään lisäksi laskutukseen ja maksujen perintään, tilastollisiin tarkoituksiin liittyen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Keski-Suomen Varustepalvelun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Keski-Suomen Varustepalvelu voi käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, joten osa rekisteritiedoista voidaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille.

Keski-Suomen Varustepalvelulla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, jos asiakas ei sitä erikseen kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Keski-Suomen Varustepalvelulle sähköpostitse osoitteeseen myynti(a)varustepalvelu.fi.

TIETOJEN LUOVUTUS
Keski-Suomen Varustepalvelulla on oikeus luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Keski-Suomen Varustepalvelun tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisterissä olevan henkilön tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteri säilytetään Domainhotelli Oy:n palvelimella. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä.